Bazna postaja na Samotorici

289
Infrastruktura
Krajevna skupnost Šentjošt
V teku
Samotorica, 1354 Horjul
2020