Civilna zaščita

041/616-727
Franc Koprivec, poveljnik CZ