Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Mihael Oven, Predstavnik občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec
  • Član, Boris Kosi, Predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič
  • Članica, Sonja Bregar Mazzini, Predstavnica javnega zavoda OŠ Dobrova
  • Članica, Ilinka Kucler, Predstavnica javnega zavoda OŠ Polhov Gradec
  • Član, Jani Bartolj, Predstavnik upravljavca občinskih cest
  • Član, Mitja Naglič, Predstavnik izvajalca javnega linijskega prevoza potnikov na integriranih linijah v občini
  • Članica, Kaja Natalija Suhadolnik, Predstavnica medobčinskega redarstva
  • Članica, Mojca Sečnik, Predstavnica občinske uprave
  • Članica, Simona Kostrevc, Predstavnica občinske uprave