Občinska volilna komisija

Člani
  • Predsednica, Alojzija Alič, univ. dipl. prav.
  • Namestnica predsednice, Eva Gostiša, univ. dipl. prav.
  • Članica, Marta Butina
  • Namestnik članice, Jože Kožuh
  • Član, Marko Košir
  • Namestnica člana, Maja Bradeško
  • Član, Andrej Malovrh
  • Namestnik člana, Boštjan Rihar