Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Alojzija Alič, univ.dipl.prav.
  • Namestnica predsednice, Eva Gostiša, univ.dipl.prav.
  • Članica, Marta Butina
  • Član, Marko Košir
  • Član, Andrej Malovrh
  • Namestnik, Jože Kožuh
  • Namestnica, Maja Bradeško
  • Namestnik, Boštjan Rihar
  • Tajnik, Mateja Tavčar