Gradbeno dovoljenje za bazno postajo na Samotorici uspešno pridobljeno

19. 1. 2022 185