Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Špela Oseli
  • Namestnica predsednice, Vesna Alič
  • Članica, Lidija Petrovčič