Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrova - Polhov Gradec

Predpisi, na katere predpis vpliva