Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku