Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, za katere ni potrebno pridobiti dovoljena za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku