Zahteva za izdajo mnenja - skladnost z občinskimi prostorskimi akti

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku