Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Občinske volilne komisije

16. 3. 2023 29
16.03.2023
Objave in pozivi
31.03.2023 do 00:00
430-0003/2020-1
15.03.2023
Mateja Tavčar
mateja.tavcar@dobrova-polhovgradec.si