Obnova vodnega zajetja in vodnjaka Polhograjske graščine

789
Varovanje okolja in naravne dediščine
2021
Krajevna skupnost Polhov Gradec
Lastni projekti, Proračun RS
8.062,95 €
Zaključeno
Lokacija
Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec
Pot do lokacije
februar 2021
november 2021