Prenova ceste in gradnja kanalizacije v Srednji vasi

1214
Infrastruktura
2022
Krajevna skupnost Polhov Gradec
276.619,18 €
Direkcija RS za infrastrukturo, Lastni projekti
171.999,99 €
Zaključeno
Srednja vas, 1355 Polhov Gradec
2022
december 2022