Ureditev središča Dobrove

745
Infrastruktura, Okolje, Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Krajevna skupnost Dobrova
V načrtu
Dobrova, 1356 Dobrova