Ureditev ceste Brezje–Podolnica

1618
Infrastruktura
2021, 2022
Krajevna skupnost Dobrova
259.000,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
Brezje pri Dobrovi, 1356 Dobrova
2021
2022