Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti

Da

Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji