Vloga za izdajo potrdila za parcelacijo na stavbnem zemljišču

Da

Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji