Lokalni produkti Blagajeve dežele

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
20.386,54 €
Zaključeno
04.06.2018
31.07.2019

Podatki o financiranju